נכס בקדימה צורן מכונס נכסים
אמיר שטיין | משרד עורכי דין
יום שני, 3.10.22, 17:00 (שעון ישראל)

הצעות בכתב, המצייניינות את סכום התמורה המוצעת בש"ח

ואת פרטי המציע בצירוף עותר בכתב,

יש להגיש במשרדי הח"מ עד ליום ה-03/10/2022 בשעה 17:00

- טופס הצעה, שומת מקרקעין מלאה מיום ה- 26/06/22 (ללא מחיר),

ונוסח הסכם מכר ביחס לנכס אשר ייחתם עם המציע שהצעתו תתקבל,

ניתן לקבל במשרד

- עו"ד אמיר שטיין

רחוב השרון 42, אבן יהודה

טל: 09-8996080

- עו"ד אמיר שטיין

רחוב השרון 42, אבן יהודה

טל: 09-8996080

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר שטיין מאמיר שטיין | משרד עורכי דין בטלפון 09-8996080

מגרש בנויה דירת קוטג' בקומה קרקע וראשונה, קדימה צורן, רחוב ההדרים 97

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש בנויה דירת קוטג' בקומה קרקע וראשונה
ישוב קדימה צורן
כתובת רחוב ההדרים 97
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 3.10.22, 17:00
גוש 8853
חלקה 117
תת חלקה 1
גודל 328 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu