חנות באזור מכונס נכסים
בטש ושות' | משרד עורכי דין
28.9.22

- הצעות בכתב לרכישת הממכר יש להגיש בכתב

(בחתימה על טופס הצעה בלתי חוזרת הנמצא במשרד הח"מ)

באופן שתגיע למשרדו של הח"מ עד ליום 28/09/2022 בשעה 17:00

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד יעקב בטש, כונס הנכסים

ובשיעור של 10% מגובה ההצעה

- את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת

לרכישת הנכס ניתן לקבל באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד הח"מ

משרד כונס הנכסים

טל' 03-7788666

עו"ד יעקב בטש, כונס נכסים

טל' 03-7788666

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעקב בטש מבטש ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-7788666

נכס מסחרי חנות, אזור, רחוב קפלן 17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס מסחרי חנות
ישוב אזור
כתובת רחוב קפלן 17
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 28.9.22, 17:00
גוש 6025
חלקה 97
תת חלקה 26
גודל 23.40 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא