דירה בירושלים מעיזבון
מיכאל אוסיזון | משרד עורכי דין
2.10.22

- על ההצעות להיות מוגשות בכתב ועליהן להגיע
למשרדו של מנהל העיזבון, עפ"י כתובת הח"מ
וזאת עד ליום 02/10/2022 בשעה 12:00
- אליהן יצורפו המחאה פרטית (לא בנקאית) ע"ס 150,000 ש"ח
לפקודת מנהל העיזבון להבטחת התחייבויות המציע 
לא התקבלו הצעות בסכום שיפחת מ- 2,750,000 ש"ח

הכתובת להגשת הצעות על מסמכיהן:
- עו"ד מיכאל אוסיזון
רחוב שלומציון המלכה 8 ירושלים 
טל': 02-6509899
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכאל אוסיזון ממיכאל אוסיזון | משרד עורכי דין בטלפון 02-6509899

דירה, ירושלים, רחוב קדיש לוז 25 דירה מס' 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב קדיש לוז 25 דירה מס' 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 2.10.22, 12:00
גוש 30191
חלקה 16
תת חלקה 21
גודל 86.60 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu