נכס בבאר שבע מכונס נכסים
משרד עורכי דין כהן, ערב ושות'
יום שלישי, 4.10.22, 13:00 (שעון ישראל)

- יש להגיש את ההצעות בכתב ע"ג טופס הזמנה
שיש לקבל ממשרד הח"מ בלבד
כאשר למחיר המוצע יתווסף מע"מ
- ההצעות תוגשנה בכתב בהתאם לנוסח המצוי במשרד כונסי הנכסים
בצרוף שיק בנקאי השווה ל-10% מהסכום המוצע המשוך
לפקודת עו"ד כהן אלישע.הצעות אשר תוגשנה
בצירוף שיק שנקאי ו/או מבלי שצורף שיק בנקאי
ו/או מבלי שצורפה ערבות בנקאית, תפסל על הסף
- את ההצעות בצירוף השיק הבנקאי
יש להגיש במשרדי הח"מ
לידי גב' יבגניה סקופ
רחוב פריאר רחה 9 באר שבע
עד ולא יאוחר מיום 04/10/2022 בשעה 13:00
טל' לבירורים:
08-6204914 
6277233־08 שלוחה 218

לפרטים נוספים ניתן לפנות לכונסי הנכסים:
- אהוד ערב, עו"ד
רחוב ריחה פריאר 9 באר שבע
טל' 08-6277233
- דני ויצ'לבסקי, עו"ד 
רחוב התע"ד 20 בית הפעמון כפר סבא
טל' 09-7676018
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אירן ממשרד עורכי דין כהן, ערב ושות' בטלפון 08-6204914

זכויות בנכס, באר שבע, רחוב הסתדרות 15, פינת סמילנסקי

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב באר שבע
כתובת רחוב הסתדרות 15, פינת סמילנסקי
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 4.10.22, 13:00
גוש 38004
חלקה 31
מגרש 1
גודל 148 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu