2 נכסים בחדרה מכונס נכסים
ירון אלטרזון | משרד עורכי דין
20.10.22

- רכישת 2 נכסים - זכויות בבית מגורים צמוד קרקע ברח' יגאל אלון 15 בחדרה,

הידוע כגוש 10016 חלק מחלקה: 61 (להלן: בית המגורים);

זכויות בדירת מגורים ברח' הבנים 8 בחדרה הידועה כגוש 10036

חלקה: 322 תת חלקה: 22 (להלן: דירת המגורים).

- ניתן לרכוש כל נכס בנפרד.

הצעות יש להגיש במשרדי הח"מ
עד ליום 20/10/2022 בשעה 14:00 בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ
בגובה 10% מההצעה
לפרטים נוספים ובירור מועד ביקור בנכס ניתן לפנות:
- אוה גלעדי, עו"ד
רחוב הלל יפה 28 א' חדרה
טל' 04-6222467
- ירון אלטרזון, עו"ד 
רחוב הלל יפה 31 א', חדרה 
טל' 04-6214040

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ירון אלטרזון, עו"ד מירון אלטרזון | משרד עורכי דין בטלפון 04-6214040

דירה, חדרה, רחוב הבנים 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חדרה
כתובת רחוב הבנים 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.10.22, 14:00
גוש 10036
חלקה 322
תת חלקה 22

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu