נכס בחיפה מכונס נכסים
יהודה גזיאל | משרד עורכי דין
27.10.22

- את ההצעןת בצירוף המחאה בנקאית כאמור

יש למסור לאחר תאום טלפוני לכונסי הנכסים מעטפה סגורה

וזאת עד ליום 27/10/2022 בשעה 16:00

- לח"מ שמורה הזכות לדחות את המועד החארון להגשת הצעות

וזאת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי

את ההצעות יש להגיש על גבי טופס הצעה

שניתן לקבל בפניה במייל אל כונסיה נכסים

- עו"ד יהודה גזיאל

רחוב הבנקים 3 חיפה

טל': 052-8750165

דוא"ל: yeuda.law@walla.com

- עו"ד רפי אמסלם,

רחוב שיבת ציון 21 חיפה 

טל': 052-25689555

דוא"ל: rafiamsalem@gmail.com

למידע נוסף

זכויות בנכס מגרש, חיפה, רחוב רזיאל 59

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס מגרש
ישוב חיפה
כתובת רחוב רזיאל 59
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 27.10.22, 16:00
גוש 12483
חלקה 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu