דירה בכפר סבא מכונסת נכסים
מירב פלדה, עו"ד כונסת הנכסים
30.11.22

הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש במשרדי כונסי הנכסים

עד ליום 30/11/2022 בידי המציע ובצירוף המחאה

בנקאית /ערבות בנקאית אוטומנית לפקודת הח"מ,

בתוקף לשלושה חודשים, על סך השווה ל- 10% מהסכום המוצע,

שינוי אשר יעשה בהסכם המכר, עלול להביא לפסילת ההצעה.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- מיכה ביסטריצקי, עו"ד

האלוף יעקב פרי 13 רחובות

טל': 077-5516505

- יובל פלדה, עו"ד

התדהר 5 רעננה

טל': 09-7778900

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מירב פלדה, עו"ד ממירב פלדה, עו"ד כונסת הנכסים בטלפון 077-5516505

דירה, כפר סבא, רחוב גאולה 26א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב גאולה 26א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 30.11.22, 10:00
גוש 6426
חלקה 667/11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu