זכויות (במושע) מגרש ריק בחדרה מעיזבון
נעמה צורף | משרד עורכי דין
יום חמישי, 15.12.22, 14:30 (שעון ישראל)

- ניתן להציע הצעה עבור כל אחת מהחלקות בנפרד

- שאלות הבהרה וקבלת טופס הצעה יש לפנות אל הח"מ

רק באמצעות דוא"ל: kinus@tzoref-law.net

לציון בנושא "עיזבון סוויט"

נעמה צורף, עו"ד, טל: 04-8713133

- את ההצעות יש להגיש עד 15/12/2022 בשעה 14:00

במשרדה של הח"מ בתיאום מראש

למידע נוסף

זכויות (במושע) מגרש ריק 16/64, חדרה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות (במושע) מגרש ריק 16/64
ישוב חדרה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.12.22, 14:00
גוש 10006
חלקה 47

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu