נכס בגבעת שמואל מכונס נכסים
יואל שטרק | משרד עורכי דין
יום שני, 20.2.23, 15:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש בכתב
על גבי טופס הצעה שניתן לקבלו מהח"מ
עד ליום 20/02/2023 שעה 15:00
למשרד הח"מ ברחוב התדהר 5 קומה 7 אזור תעשיה רעננה
עבור הח"מ עו"ד יואל שטרק
- במקביל להגשת ההצעה, יש לשלוח עותק של ההצעה לרכישת הממכר
על כל נספחיה לכתובת המייל yoelstarkadv@gmail.com
- ניתן לקבל את מסמכי ההצעה הכוללים חוות דעת שמאית (ללא סכומים)
באמצעות המייל בלבד 
תמורת תשלום של 120 ש"ח כולל מע"מ אשר ישולם לח"מ
- הצעות בסכום נמוך מהסך של 4.9 מיליון ש"ח
בצירוף מע"מ כדין וכן הצעות שלא תוגשנה במעטפה
וגם במייל, לא תתקבלנה
עו"ד יואל שטיק
טלפון: 7649383־050
כתובת מייל: yoeIstarkadv@gmail.com
למידע נוסף

מגרש ביעוד למגורים, גבעת שמואל, רחוב מבצע קדש

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש ביעוד למגורים
ישוב גבעת שמואל
שכונה שכונת השחר
כתובת רחוב מבצע קדש
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪4,900,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.2.23, 15:00
גוש 6185
חלקה 316
גודל 441 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu