התמחרות אינטרנטית - נכס בירושלים מכונסת נכסים
ענבל אלוש לוצאטו | משרד עורכי דין
יום שני, 30.1.23, 10:00 (שעון ישראל)

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב מאיר בלבן 11/30,

שכונת נווה יעקב, ירושלים והידועה כגוש 30645,

חלקה 13 תת חלקה 30 (להלן:"הנכס")

1. הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS IS)
במסגרת הליכי פש"ר בתיק מספר 47621-04-16
המתנהל בבית משפט המחוזי בירושלים.
2. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך,
לרבות המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס והתאמתו לדיני התכנון והבניה.
3. המציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים
לעיל ובכל מקרה כונס הנכסים לא ישא באחריות מכל מן וסוג,
בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלים עליו בדין.
4. למען הסר ספק מובהר כי כונס הנכסים
אינו מייצג את המציעים בכל הקשור למכירת הנכס
ולרישום הזכויות ע"ש הזוכה בנכס.
5. הצעות בכתב יש למסור למשרדה של הח"מ
עד לתאריך 30/1/2023 בצירוף המחאה בנקאית
לפקודת עו"ד ענבל אלוש לוצאטו בשיעור 10%
מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה. ההתמחרות
תבוצע דרך אתר בידספירט 
6. במקרה בו מציע, שהצעתו נתקבלה,
יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה וזאת גם אם טרם הושלם הליך המכירה.
7. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציעים ומומלץ לעיין בו טרם ההצעה,
לא יעשו שינויים בהסכם.
8. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש
לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרדי כונסת הנכסים
ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 30 ימים
מיום אישור המכר לזוכה ע"י ביהמ"ש.
9. אין הח"מ מתחייבת למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר
או בכלל ושומרת היא על זכותה לנהל התמחרות בין המציעים.
10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט.
לקבלת מידע לגבי הנכס וימים להצגתו
יש לפנות למשרדי הח"מ באמצעות דוא"ל:

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שרון חיים מענבל אלוש לוצאטו | משרד עורכי דין בטלפון 08-6230922

זכויות בנכס, ירושלים, רחוב בלבן 11/30

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב ירושלים
שכונה שכונת נווה יעקב
כתובת רחוב בלבן 11/30
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 30.1.23, 10:00
גוש 30645
חלקה 13
תת חלקה 30
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu