התמחרות אינטרנטית - מגרש בניה למגורים ברהט מכונס נכסים
משרד עורכי הדין מרקוביץ ושות'
יום שלישי, 24.1.23, 14:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש ברהט

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מגרש לבניה למגורים בשטח של כ 795.54 מ"ר ברח' אלספאסף 26 שכונה 12 (אלביאן) רהט, הידועה ע"פ תב"ע עיקרית מס 7/מב/179 מגרש 111 (להלן: "הנכס ") אשר הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין באר שבע .

2. ביקור בנכס יעשה באופן עצמאי , רק לאחר תיאום ואישור עם משרד כונס הנכסים ולאחר ביצוע רישום במשרדי הכונס.

3. הצעות רכישה יש להגיש עד ליום 22/01/2023 בשעה 12:00 במשרד כונס הנכסים עו"ד ליאור מרקוביץ ברח' ויצמן 10 באר שבע, על גבי טופס הצעה ונוסח הסכם אותם ניתן לקבל במשרד הכונס.(מינימום להצעות: 100000 ש"ח).

4. הליך התמחרות יבוצע ביום 24/01/2023 בשעה 14:00 במשרדי הכונס או בהיוועדות חזותית, בהתאם לשיקול דעת הכונס ולאחר הגשת הצעות כמפורט בהזמנה זו.

5. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית בתוקף בשיעור 10% מסכום ההצעה אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את זכותו ו/או יחזור בו הזוכה מהצעתו או ימאן מלחתום על הסכם המכר מיד עם הזכיה ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הזכיה.

6. לאחר התמחרות והכרזה על הזוכה יחולט השיק הבנקאי ולא תינתן האפשרות להחזר גם אם המציע חזר בו בהצעתו.

7. הנכס נמכר במצבהAS IS ואחריות המציע היא לבדוק את מצב הנכס לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.

8. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם מכירה עם הכונס .

9. אין זה מתחייב שתתקבל הצעה כלשהי או הצעה הגבוהה ביותר ויכול ויערך מכירה פומבית בין המציעים. יובהר, כי דיני המכרזים לא יחולו על הצעה זו.

10. המכירה כפופה לאישור כבוד בית המשפט השלום בבאר שבע במסגרת תיק חדל"פ 6123-11-20.


עו"ד ליאור מרקוביץ

כונס נכסים ונאמן

טלפון להתקשרות : 086235588

דוא"ל - office@lmlawfirm.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ברק אומגה ממשרד עורכי הדין מרקוביץ ושות' בטלפון 08-6235588

מגרש בניה למגורים, רהט, רחוב אלספאסף 26

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש בניה למגורים
ישוב רהט
שכונה שכונה 12(שכונת אלביאן)
כתובת רחוב אלספאסף 26
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.1.23, 12:00
מגרש 111
גודל 795.54 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu