התמחרות אינטרנטית - מלאי של חנות לממכר חומרי בניין ומוצרי חשמל
יום ראשון, 5.2.23, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת מלאי של חנות לממכר חומרי בניין ומוצרי חשמל
1. הח"מ בתפקידו כנאמן בתיק חדל"פ 37213-07-22 המתנהל בבית משפט השלום בחיפה, מזמין בזאת להציע הצעות לרכישת מלאי של חנות לממכר חומרי בניין ומוצרי חשמל.
2. הציוד נמכר As Is ואין הח"מ אחראי לתקינותו ו/או פעילותו ו/או לכל פגם ו/או כל נזק שנגרם לציוד.
3. כלל הציוד נמכר כמקשה אחת, ואין בידי הח"מ רשימות מלאי.
4. הציוד יוצג למתעניינים בתיאום מראש עם משרד הנאמן, בטל: 04-8553006, פקס: 04-8553007, דוא"ל: office@ns-lawfirm.co.il
5. הצעות בכתב יש למסור במשרדי הח"מ עד ליום 02/02/2023 בשעה 18:00 בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של 20% משווי ההצעה (להלן: "הפיקדון"). הפיקדון יחולט במקרה שהמציע, שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.
6. התמחרות אינטרנטית תיערך ביום 05/02/2022 החל מהשעה 12:00. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד או מחשב.
7. התמורה תשולם תוך 7 יום מיום אישור ההסכם ע"י בית המשפט הנכבד.
8. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והח"מ שומר על זכותו לנהל התמחרות או מו"מ עם המציעים ו/או עם כל אחד מהם בנפרד לפי שיקול דעתו. הח"מ שומר על זכותו לשנות את תנאי הסכם המכר לפני ו/או אחרי זכיית המציע והכל לפי שיקול דעתו. הח"מ שומר על זכותו להאריך ו/או לדחות את מועד קבלת ההצעות ו/או לפרסם שוב הזמנה לקבלת הצעות לרכישה.
9. המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בחיפה.


נדב שפירא, עו"ד
בתפקידו כנאמן בתיק חדל"פ 37213-07-22
שד' המגינים 53, חיפה
טל: 04-8553006 פקס: 04-8553007
דוא"ל: office@ns-lawfirm.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ברנרד גרינברג, עו"ד מנדב שפירא | משרד עורך-דין, מגשר ונוטריון בטלפון 04-8553006

מלאי של חנות לממכר חומרי בניין ומוצרי חשמל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מלאי של חנות לממכר חומרי בניין ומוצרי חשמל
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 2.2.23, 18:00
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu