דירה בירושלים מעיזבון
אייל כהן | משרד עורכי דין
יום ראשון, 22.1.23, 14:00 (שעון ישראל)

הצעות מפורטות בכתב ע"ג טופס הצעה בצירוף המחאה בנקאית

לפקודת עו"ד אייל כהן ועו"ד מוריה לנדאו, י

ש למסור למשרדי הח"מ לא יאוחר מיום 22/01/2023 בשעה 14:00

 מסמכים עם המידע על הנכס, טופס הצעה

ומועד ביקור בנכס ימסרו לפונים בכפוף לתשלום סך של 500 ש"ח שלא יוחזרו,

באמצעות פניה לח"מ:

- עו"ד אייל כהן 

רחוב אגריפס 42 בניין כי"ח ירושלים 

טל: 02-6247141

מייל: eyal@cl-law.co.il

- עו"ד מוריה לנדאו 

רחוב אגריפס 42 בניין כי"ח ירושלים 

טל - 02-6247141

בדוא"ל: morialandau@gmail.com

למידע נוסף

דירה, ירושלים, ברחוב ברזיל 28

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת ברחוב ברזיל 28
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.1.23, 14:00
גוש 30399
חלקה 6
תת חלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu