תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בטבריה מנאמן
יום שישי, 10.2.23, 16:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה

עוה"ד ניר שדה אשר מונה ע"י בית משפט מחוזי בנצרת כנאמן מפרסם בזה הזמנה להגיש הצעות לרכישת דירה המצויה ברח' שטרית 29/3 טבריה (שכונה רבי עקיבא), גוש 15062 חלקה 71 תת חלקה 3 (להלן: "הדירה/הנכס").

  • דוח שמאות זמין על פי בקשה.
  • יש להגיש הצעות בכתב למשרדי הח"מ עד ליום 10/2/23 בשעה 16:00, על גבי טופס הצעה בצרוף שיק בנקאית בתוקף 120 יום לאחר ההתמחרות בגובה 10% מסכום ההצעה אשר יחולט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור מהצעתו.
  • התמחרות תתקיים במשרדו של הח"מ ביום 16/2/23 בשעה 12:00.
  • ההצעה תהיה נקובה בש"ח.
  • להצעה יש לצרף שיק בנקאי לפקודת "עו"ד ניר שדה" על סך 10% מערך ההצעה. סכום השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם מראש במקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו, או במקרה שהמציע יחזור בו בטרם יושלם הליך המכירה. השיק הבנקאי יוחזר בסיום הליך המכירה למציע שהצעתו לא התקבלה.
  • הצעה זו אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם מציעים אחרים, וכן להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לבטל הזמנה זו.
  • המכירה כפופה לאישור בית המשפט.
  • מודגש בזה:
  • לא ישולמו דמי תיווך!
  • אין לפרסם כל מודעה שהיא בקשר למקרקעין ומכירתם אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ!

עו"ד ניר שדה – בתפקידו כנאמן

גבע 17/11 כרכור 3706185

טל: 072-2369665 פקס: 04-6466904 מייל: sadeniradv@gmail.com


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר שדה, עו"ד מניר שדה, עו"ד - משרד עורכי דין פשיטת רגל בטלפון 072-2369665

דירה, טבריה, רח' שטרית 29/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב טבריה
שכונה רבי עקיבא
כתובת רח' שטרית 29/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 10.2.23, 16:00
גוש 15062
חלקה 71
תת חלקה 3
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu