בניין בפתח תקווה מכונס נכסים
שגיא רוזנק, חברת עורכי דין
יום ראשון, 21.7.24, 12:00

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת מלוא הזכויות

בנכס מקרקעין ברח' שמואל חיים לנדוי 10 שכונת כפר אברהם בפתח תקווה

הידועות כגוש 6400 חלקה 219 מגרש בגודל של כ 882 מ"ר

עליו בנוי בניין מגורים: דירה חד מפלסית בקומת הקרקע

בגודל של כ 141 מ"ר + מרפסת מקורה בגודל של כ 17 מ"ר;

דירת דופלקס צפון מזרחית בקומה ראשונה בגודל של כ 111 מ"ר

+מרפסת פתוחה בגודל של כ 41 מ"ר וכן קומת גג בגודל של כ 63 מ"ר

+ מרפסת פתוחה בגודל של כ 46 מ"ר;

דירת דופלקס צפון מערבית בקומה ראשונה בגודל של כ 111 מ"ר

וכן קומת גג בגודל של כ 63 מ"ר +מרפסת פתוחה בגודל של כ 46 מ"ר (להלן:"הנכס").

הזכויות בנכס יימכרו בכללותם ובמצבם הנוכחי AS-IS .

אין במידע בהזמנה זו כדי להוות מצג מצד הרשום מטה בכל עניין הקשור לנכס.

הרשום מטה אינו מקבל על עצמו כל אחריות למצבו של הנכס ו

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו מצב הנכס

והזכויות בו לרבות מצבו המשפטי, הפיסי והתכנוני.

הצעות לרכישת כלל הנכס במצבו הנוכחי AS IS

יש להמציא למשרד הרשום מטה, בכתב,

עד ליום א' 21/7/24 בשעה 12:00,

על גבי טופס ההצעה אליו יצורף צילום ת.ז. של המציע

(ככל שהמציעה הינה חברה יצורף אף אישור מורשה חתימה ופרוטוקול)

ובצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל-90 יום בגובה 5% מההצעה,

אשר תחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.

על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים.

הרשום מטה אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא ויהיה רשאי לא למכור כלל הנכס, להאריך המועד להגשת הצעות,

לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם, לקיים התמחרות בין המציעים

והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

לא ישולמו דמי תיווך. המכירה כפופה לאישור בית המשפט.


לטפסיי הצעה, מועדי הצגת הנכס ופרטים נוספים

נא לפנות למשרדי הרשום מטה בדוא"ל: Roznaklaw@gmail.com


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא רוזנק, עו"ד משגיא רוזנק, חברת עורכי דין בטלפון 09-9557733

בניין, פתח תקווה, רחוב שמואל חיים לנדוי 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס בניין
ישוב פתח תקווה
שכונה כפר אברהם
כתובת רחוב שמואל חיים לנדוי 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 21.7.24, 12:00
גוש 6400
חלקה 219
גודל 882 מ"ר
הערות מגרש בגודל של כ 882 מ"ר עליו בנוי בניין מגורים:
דירה חד מפלסית בקומת הקרקע
בגודל של כ-141 מ"ר
+ מרפסת מקורה בגודל של כ 17 מ"ר;
דירת דופלקס צפון מזרחית
בקומה ראשונה בגודל של כ 111 מ"ר
+מרפסת פתוחה בגודל של כ 41 מ"ר
וכן קומת גג בגודל של כ 63 מ"ר
+ מרפסת פתוחה בגודל של כ 46 מ"ר;
דירת דופלקס צפון מערבית בקומה ראשונה
בגודל של כ 111 מ"ר וכן קומת גג בגודל
של כ 63 מ"ר + מרפסת פתוחה
בגודל של כ 46 מ"ר
מסמכים:

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu