בית בחולון מכונסת נכסים
בבת דמארי עו"ד
1.4.24

- הצעות (בנוסח אותו ניתן לקבל במשרד הח״מ)

יש להגיש בכתב, לאחד ממשרדי הח״מ

עד ליום 01/04/2024,

על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי/ערבות בנקאית 

לפקודת עו״ד דמארי בבת ועו״ד בועז גורק,

בסכום השווה בשקלים ל-5% מגובה ההצעה

- ביקור בנכס ניתן לתאם עם משרדי הח"מ 


לפרטים נוספים:

- בבת דמארי, עו״ד

השלושה 2, תל אביב

טלפון: 03-3733131

דוא״ל: bavat@bavat.co.il


- בועז גורק, עו״ד

ערער 9, בית שמעון, קניון עזריאלי מודיעין

טלפון: 08-9268402

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בבת דמארי, עו״ד מבבת דמארי עו"ד בטלפון 03-3733131

זכויות בנכס, חולון, רחוב חנקין 41

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

המכירה התקיימה בתאריך 01/04/2024 בבית המכירות בבת דמארי עו"ד

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב חולון
כתובת רחוב חנקין 41
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.4.24, 16:00
גוש 7168
חלקה 182
תת חלקה 55

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu