מגרש בהוד השרון מכונס נכסים
אמיר פבה | משרד עורכי דין
יום שלישי, 16.4.24, 13:00

- ההצעות תוגשנה במשרד הח״מ על גבי טופס הצעה בלבד

וזאת לא יאוחר מיום 16/04/2024 בשעה 13:00

- להצעה תצורף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בלתי מותנית

צמודת מדד בסכום השווה ל-1,000,000 ש״ח (מיליון ש״ח).

- ניתן לבקר במקרקעין בתיאום מראש.

- ניתן לקבל חוברת עם פרטי ההזמנה, עותק חוות דעת שמאית (ללא שווי),

נוסח הסכם מכר, נוסח הסכם קומבינציה ונוסח הסכם למתן שירותי בניה

עליהם יידרש המציע לחתום,

באמצעות פנייה לח״מ

מייל: apavve@gmail.com


לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס:

- אמיר פבה, עו״ד

הנגר 24, הוד השרון

טלפון: 09-8899380

דוא״ל: apavve@gmail.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר פבה, עו״ד מאמיר פבה | משרד עורכי דין בטלפון 09-8899380

מגרש משולב מיועד למשרדים ומסחר, הוד השרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש משולב מיועד למשרדים ומסחר
ישוב הוד השרון
שכונה אזור תעשייה נווה נאמן
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 16.4.24, 13:00
מגרש 3
הערות לפי תכנית הר/מק/1400/א2
מסמכים:

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu