נכסי מקרקעין בחיפה מכונס נכסים
שמואל אלקון | משרד עורכי דין
31.3.24

- פרטים אודות הליך הזמנה זה ניתן לקבל 

אצל עו״ד שמואל אלקון מרח׳ חיים 11 חיפה 

ועו״ד יצחק אגר מרח׳ ויצמן 51 תל אביב

דואר אלקטרוני: 

alkonadv@hotmail.com

או

isaac@agarberk-law.co.il

- הצעות בכתב על גבי מסמכים אותם ניתן לקבל אצל הנאמנים,

בצרוף המחאה בנקאית לפקודת עו״ד שמואל אלקון ויצחק אגר בנאמנות

בשיעור של 10% מהסכום המוצע

וטופס הצעה חתום ע״י המציע,

יש למסור, במעטפה סגורה, במשרדי הכונסים

בכתובות המצוינות מטה

עד ולא יאוחר מיום 31/03/2024 בשעה 12:00.

- לשאלות ותיאום ביקור בנכסים יש לפנות לעו״ד שמואל אלקון או לעו״ד יצחק אגר

בכתובות הדוא״ל שצויינו לעיל,  

המועדים לביקורים יהיו ימים מרוכזים אשר מועדם ייקבע בהמשך.


לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס:

- שמואל אלקון, עו״ד

חיים 11, חיפה

טלפון: 04-8622570

דוא״ל: alkonadv@hotmail.com


- יצחק אגר, עו״ד / ליאור ברקנפלד, עו״ד

ויצמן 51, תל אביב

טלפון: 03-6910411

דוא״ל: isaac@agarberk-law.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שמואל אלקון, עו״ד משמואל אלקון | משרד עורכי דין בטלפון 04-8622570

נכסי מקרקעין, חיפה, רחוב שד׳ הנשיא 129

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

המכירה התקיימה בתאריך 31/03/2024 בבית המכירות שמואל אלקון | משרד עורכי דין

סוג נכס נכסי מקרקעין
ישוב חיפה
שכונה מרכז הכרמל
כתובת רחוב שד׳ הנשיא 129
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.3.24, 12:00
גוש 12510
חלקה 2
הערות חלקות משנה 5 (חנות), 12 (חדרון על גג הבית)
וכן מבנה המצוי בחצר הבית שאינו רשום כחלקת משנה (רשום בספרי המקרקעין כHUT ומשמש כבית קפה)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu