חלק ממבנה בירושלים מכונס נכסים
עודד הכהן | משרד עורכי דין
יום חמישי, 18.4.24, 14:00

- הצעות רכישה שלא יפחתו מסך 12,000,000 ש״ח

יש להגיש למשרד כונס הנכסים - עו״ד עודד הכהן,

על גבי טופס הצעה חתום ע״י המציע,

בצירוף שיק בנקאי בשווי 5% מערך ההצעה 

ובצירוף חוזה רכישה שנערך ע״י כונס הנכסים

וניתן לקבלו במשרד הכונס כשהוא חתום ע״י המציע.

- הצעה שלא תוגש עפ״י האמור לעיל לא תתקבל.

- את ההצעות יש להגיש במסירה אישית או בדואר רשום,

עם אישור מסירה כאמור בהזמנה למשרדו של כונס הנכסים עו״ד עודד הכהן

ברח׳ דוד המלך 8 בירושלים,

עד ולא יאוחר מיום 18/04/2024 בשעה 14:00


לפרטים נוספים: 

- עודד הכהן, עו״ד

טלפון: 02-6256322

דוא״ל: ohacohen@zahav.net.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עודד הכהן, עו״ד מעודד הכהן | משרד עורכי דין בטלפון 02-6256322

חלק ממבנה העומד על מגרש, ירושלים, רחוב הרכבת 40

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חלק ממבנה העומד על מגרש
ישוב ירושלים
כתובת רחוב הרכבת 40
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪12,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 18.4.24, 14:00
גוש 30014
חלקה 97
תת חלקה 2
מסמכים:

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu