דירה בבת ים מכונסת נכסים
10.4.24

- הצעות בכתב המפרטות את סכום התמורה המוצע

על ידי המציע לנכס שלעיל,

תנאי התשלום ומועד הפינוי המבוקש באשר לנכס הנ״ל,

תוגשנה למשרד הח״מ עד ליום 10/04/2024,

בצירוף המחאה בנקאית

לפקודת עו״ד אדמית כהן וינשטוק, כונסת הנכסים,

בסכום השווה לשיעור של 10% מן הסכום המוצע עבור הנכס.

ההצעה תהיה בתוקף למשך חודש ימים מהמועד האחרון למסירת ההצעות.

- לתיאום ביקור בנכס יש להתקשר

למשרדה של עו״ד אדמית כהן וינשטוק בטלפון:

050-6321318


לפרטים נוספים:

- אדמית כהן וינשטוק, עו״ד

בורלא 1, תל אביב

טלפון: 050-6321318ֿ

דוא״ל: admit@adc-law.co.il


- אליעזר קליבנסקי, עו״ד

סירקין 15, הרצליה

טלפון: 050-3355010

דוא״ל: kkkkk@goldmail.net.il


- מונדי לייבה, עו״ד

רוטשילד 30, בת ים

טלפון: 052-2580302

דוא״ל: mundy9898@gmail.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אדמית כהן וינשטוק, עו״ד מאדמית כהן וינשטוק | משרד עורכי דין בטלפון 050-6321318

דירה, בת ים, רחוב הגיבורים 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

המכירה התקיימה בתאריך 10/04/2024 בבית המכירות אדמית כהן וינשטוק | משרד עורכי דין

סוג נכס דירה
ישוב בת ים
שכונה שכונת עמידר
כתובת רחוב הגיבורים 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 10.4.24, 16:00
גוש 7050
חלקה 73
תת חלקה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא