תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בראשון לציון מכונס נכסים
14.4.24

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 6 חדרים

הידועה כגוש: 3939, חלקה: 287, תת חלקה 4 , קומה ראשונה,

בכתובת ברח' מרדכי פופל 6/3 בעיר ראשון לציון (להלן:"הדירה").

2. הזכויות בדירה נמכרותAS IS ועל המציע

ובאחריותו לבדוק את טיב זכויות הבעלים בדירה, מצבה הפיזי, המשפטי,

התכנוני וכל הכרוך בכך.

3. ביקור בנכס יעשה בתיאום מראש מול ב"כ הצדדים .

4. הצעות יש להגיש למשרד הח"מ עד ליום 14/4/24

בצירוף מקדמה שתשולם בהמחאה בנקאית לפקודת כונסי הנכסים הח"מ,

בגובה של 10% מגובה ההצעה, בטופס הצעה שיימסר ע"י הח"מ לפי דרישה,

ובו בלבד.

5. המקדמה תחולט ותיזקף ע"י הח"מ כפיצוי קבוע ומוסכם מראש

אם יחזור בו המציע שזכה מהצעתו מכל סיבה שהיא.

6. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב

עם המציעים ביחד או עם אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים התמחרות בין המציעים.

7. לא ישולמו דמי תיווך.

8. המכר כפוף לאישור ראש ההוצאה לפועל בלשכת תל אביב.

9. בכל שאלה או הבהרה יש לפנות:

- עו"ד דוד ביטון

מרח' השחם 3, בסר סיטי, מ'Y, פ"ת

בטל': 03-7217888

מייל: david@bitton-law.com 


- עוה"ד ארבל עזריה

מרח' השילוח 4 פ"ת

בטל': 073-7861000

מייל: arbel@law-az.net

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ארבל עזריה, עו"ד , דוד ביטון, עו"ד מארבל עזריה, עורך דין | דוד ביטון, עורך דין בטלפון 073-7861000

דירה, 6 חדרים, ראשון לציון, רחוב מרדכי פופל 6/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

המכירה התקיימה בתאריך 14/04/2024 בבית המכירות ארבל עזריה, עורך דין | דוד ביטון, עורך דין

סוג נכס דירה
ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב מרדכי פופל 6/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 14.4.24, 10:00
גוש 3939
חלקה 287
תת חלקה 4
חדרים 6
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu