נחלה בבית מאיר מכונס נכסים
דויד יוסף | משרד עורכי דין
15.4.24

- את ההצעות הנקובות בש"ח יש להגיש בכתב

במשרד עו"ד דויש יוסף או עו"ד מיכאל סלם ע"ג טופס שהח"מ ימצאו לכל מציע,

בצירוף המחאה הבנקאית או ערבות הבנקאית

כאמור וזאת עד ליום 15/04/2024

- ביקור בנחלה ייעשה בתאום עם משרד הח"מ.
פרטים נוספים ניתן לקבל בעת הביקור בנחלה,
יובהר כי אין חוות דעת שמאי מקרקעין

לפרטים נוספים ובירור מועדי ביקור בנכס ניתן לפנות:
- דויד יוסף, עו"ד
רחוב כנפי נשרים 13, בית ענבר ירושלים
טל: 02-6241144
מייל: office@josef-law.co.il
- מיכאל סלם, עו"ד
רחוב ארלוזרוב 3 ב'
טל: 02-9991030
מייל: Michael@sellem-law.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דויד יוסף, עו"ד מדויד יוסף | משרד עורכי דין בטלפון 02-6241144

זכויות בנכס, בית מאיר, נחלה מס' 19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

המכירה התקיימה בתאריך 15/04/2024 בבית המכירות דויד יוסף | משרד עורכי דין

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב בית מאיר
כתובת נחלה מס' 19
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.4.24, 10:00
גוש 30904
חלקה 37
הערות הנחלה רשומה ברמ"י חוזה 207040261

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu