חנות בירושלים מכונס נכסים
ליפר-נגר | משרד עורכי דין
15.4.24

- לקבלת מסמכים בנוגע להליך הזמנה זה,

הכוללים את מסמכי ההצעה, וחוות דעת שמאית (ללא הערכת שווי)

יש לפנות לח"מ באמצעות המייל: office@lipper.co.il

הצעות חתומות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב,
עד לא יאוחר מיום 15/04/2024 בשעה 12:00
אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל במשרד הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- טל ליפר, עו"ד
רחוב יפו 33 בית יואל ירושלים
טל: 0-6245555
מייל: office@lipper.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טל ליפר, עו"ד מליפר-נגר | משרד עורכי דין בטלפון 02-6245555

חנות כנכס תפוס, ירושלים, רחוב התפוח 6, מתחם שוק "מחנה יהודה"

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

המכירה התקיימה בתאריך 15/04/2024 בבית המכירות ליפר-נגר | משרד עורכי דין

סוג נכס חנות כנכס תפוס
ישוב ירושלים
כתובת רחוב התפוח 6, מתחם שוק "מחנה יהודה"
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.4.24, 12:00
גוש 30074
חלקה 107

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu