תאריך אחרון להציע הצעות - מקרקעין בחולון מבא כח
יום שלישי, 30.4.24, 14:00
הזמנה להציע הצעות
לרכישת זכויות במקרקעין לרבות זכויות
להקמת פרויקט מבנה לתעסוקה ומסחר
ברחוב הרוקמים 37 איזור התעשיה ג' חולון (חלקה 38 בגוש 6805)
- הצעות לרכישה בשקלים של הזכויות יש להגיש בכתב,
כתנאי להשתתפות בהתמחרות ככל שתהא,
וזאת אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל באמצעות פנייה
לדוא"ל:  yifat@torkelaw.com 
 מועד אחרון להציע הצעות עד לתאריך 30/04/2024
- הצעות יתקבלו החל מסכום של 35,000,000 ₪ בתוספת מע"מ
- ביקור בשטח הפרויקט נשוא הזכויות בתיאום מראש
ובשעות שימסרו בהמשך
- מציע/ה שהצעתו/ה תתקבל יחתום על הסכם מכר בנוסח שייערך על ידי הח"מ
- פרטים נוספים לגבי הזכויות ניתן לקבל מידי
מר רמי חדד, בטלפון 054-6444212
ו/או במשרדי טורקלטאוב פילפול סגל
ברחוב דרך מנחם בגין 150 תל אביב,
טלפון:  03-6956792 אצל גב' יפעת שובל
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גב' יפעת שובל מרון טורקלטאוב-פילפול סגל | עורכי דין בטלפון 03-6956792

מקרקעין לרבות זכויות להקמת פרויקט מבנה לתעסוקה ומסחר, חולון, רחוב הרוקמים 37

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מקרקעין לרבות זכויות להקמת פרויקט מבנה לתעסוקה ומסחר
ישוב חולון
שכונה אזור התעשיה ג'
כתובת רחוב הרוקמים 37
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪35,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 30.4.24, 14:00
גוש 6805
חלקה 38
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
סט מסמכי הפרויקט
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא