דירה בבני ברק מכונס נכסים
חנגל יעקב | משרד עורכי דין
13.6.24

- כל המעוניין להשתתף בהליך,

יגיש במסירה אישית את ההצעה כשהיא חתומה,

אליה יצורף נוסח ההסכם כשהוא חתום בראשי תיבות,

בצרוף שיק בנקאי בסך השווה ל-10% מסכום התמורה,

במשרד הח״מ,  

וזאת עד ליום 13/06/2024 בשעה 14:00

- ביקורים בנכס בכפוף לתיאום מראש.

- לקבלת טופס ההצעה וטיוטת הסכם לחתימה יש לפנות לח״מ בדוא״ל

ori@yh88-law.co.il

או בדוא״ל

mackmal@netvision.net.il

ולציין בנושא ״הזמנה להציע הצעות רחוב ז׳בוטינסקי 17 בני ברק״


לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס:

- חנגל יעקב, עו״ד

חובבי ציון 46, פתח תקווה

טלפון: 03-9307985

דוא״ל: ori@yh88-law.co.il


- מקמל יצחק, עו״ד

ז׳בוטינסקי 91, בני ברק

טלפון: 03-6182879

דוא״ל: mackmal@netvision.net.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חנגל יעקב, עו"ד מחנגל יעקב | משרד עורכי דין בטלפון 03-9307985

דירה, בני ברק, רחוב ז׳בוטינסקי 17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: 0%
המכירה התקיימה בתאריך 13.6.24 בבית המכירות חנגל יעקב | משרד עורכי דין

סוג נכס דירה
ישוב בני ברק
כתובת רחוב ז׳בוטינסקי 17
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 13.6.24, 14:00
גוש 6196
חלקה 248/13
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu