התמחרות אינטרנטית - בית בבענה מסגרת תיק פש"ר
יום חמישי, 8.8.24, 10:00

 1. הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת
  בית מגורים בן שלוש קומות הכולל 2 יחידות דיור, יחידת דיור בקומת קרקע,
  ויחידת דיור בת 2 קומות במצב שלד,
  הממוקם על מגרש ארעי מס' 4 בגוש 18969 חלקה 151
 2. המכירה מתבצעת בהתמחרות אינטרנטית באמצעות אתר בידספיריט.
 3. שמאות מקרקעין ללא פירוט שווי, וטופס הגשת הצעה מצויים בעמוד המכירה באתר בידספיריט.
 4. הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי AS IS
  במסגרת תיק פש"ר 66876-03-18 המתנהל בבית משפט המחוזי בחיפה.
  ביקורים בנכס יתקיימו בתיאום מראש מול משרד הח"מ
  בטל – 04-8553006
  או באמצעות כתובת המייל: office@ns-lawfirm.co.il 
 5. לא תתאפשר כניסה לנכס בלא הזדהות באמצעות תעודת מזהה, וצילומה.
 6. על כל מציע לבדוק, ועל אחריותו בלבד את כל הנתונים
  העובדתיים, הפיזיים, המשפטיים והתכנוניים של הנכס, לרבות אפשרות ניצולו
   ואין הח"מ אחראי לכל מצג ביחס לנ"ל
 7. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות שם המציע, תעודת זהות+ספח,
  כתובת והסכום המוצע, יש להגיש בכתב
  במשרד הח"מ עד ליום 01/08/2024 בשעה .16:00
  להצעה תצורף המחאה בנקאית בלבד לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה.
  ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה
  ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו, או לא ישלים את הליך המכר.
  הגשת הצעה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, הינה תנאי להשתתפות בהתמחרות.
 8. התמחרות תתקיים ביום 08/08/2024 בשעה 10:00
 9. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר
  המצוי במשרד הח"מ. יתרת התמורה
  תשולם תוך 60 ימים מיום אישור המכר ע"י בית משפט השלום בחיפה.
 10. המציע שיזכה ישלם מס רכישה וכל מס אחר אשר חל
  או יחול על רוכש הנכס, במידה ויהיו כאלה והוא יבצע את רשום
  הזכויות על שמו באמצעות עו"ד מטעמו.
 11. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
  או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל
  שלב שהוא עם כל המציעים ביחד, או עם אחד מהם,
  ולקיים התמחרות בין המציעים או מי מביניהם כפי שיבחר ו/או יחליט.
  כן רשאי הח"מ לדחות או להאריך את מועד קבלת הצעות הרכישה. 
   דיני מכרזים לא יחולו על מכירה זו.
 12. למציע שמורה הזכות לבטל את ההתמחרות ובמקר זה יושבו כספי הערבון
   להצעה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת ביטול המכירה.
 13. הח"מ לא יישא באחריות בקשר לנכס, מלבד החובות המוטלים עליו עפ"י דין.
 14. פרטים נוספים מעבר לפרטים באתר בידספיריט מצויים במשרדי הח"מ.
 15. המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום – חיפה.
 16.  לא ישולמו דמי תיווך או עמלות כלשהן.

נדב שפירא, עו"ד

שדרות המגינים , 53 חיפה

טלפון: 04-8553006

מייל: office@ns-lawfirm.co.il 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רותם נמר, עו"ד מנדב שפירא | משרד עורך-דין, מגשר ונוטריון בטלפון 04-8553006

בית מגורים הכולל 2 יחידות דיור, בענה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס בית מגורים הכולל 2 יחידות דיור
ישוב בענה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 1.8.24, 16:00
גוש 18969
חלקה 151
מגרש 4
הערות בית מגורים בן שלוש קומות הכולל 2 יחידות דיור,
יחידת דיור בקומת קרקע
ויחידת דיור בת 2 קומות במצב שלד,
הממוקמת על מגרש מס' 4
מסמכים:
חוות דעת שמאי
אישור זכויות
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu