נכס בירושלים מכונס נכסים

משה מילר, עו"ד

יום רביעי, 31.10.18, 14:00 , ברחוב רמב"ן 5 בירושלים

לשאלות לגבי המכרז או הנכס יש לפנות באופן ישיר לעו"ד דבורה אברג'ל ממשרד עורך דין משה מילר, בטלפון 02-6543834

  • הצעות לרכישת הנכס יש להגיש פיזית למשרד עו"ד משה מילר
  • מועדי ביקור בנכס: יום ג'-ל' תשרי תשע"ט (9.10.18) בין השעות 14:00-17:00 , וביום ג'-ז' חשוון תשע"ט (16.10.18) בין השעות 14:00-17:00
  • מכירת הנכס כפופה לאישור כבוד בית הדין הרבני בירושלים

נכס בעיר העתיקה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות במכירה
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מכונס הנכסים שמקיים את המכרז, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

ישוב ירושלים
כתובת רחוב מעמדות ישראל 3 (ו/או רח' מבוא חיי עולם 50)
מועד אחרון להגשת הצעות 31/10/18
גוש 32
חלקה 12/05
הערות ההצעה תוגש בכתב על גבי נוסח הצעה, אותה ניתן יהיה לקבל באמצעות הפקס של משרד הח"מ 073-7388800 ו/או באי מייל: 6543834@gmail.com וזאת בצירוף ש'ק בנקאי ע"ס 15,000 ₪ לפקודת עו"ד משה מילר בנאמנות (להלן: "הפיקדון").
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא