נכס בירושלים מכונס נכסים

משה מילר, עו"ד

יום רביעי, 31.10.18 , ברחוב רמב"ן 5 בירושלים

לשאלות לגבי המכרז או הנכס יש לפנות באופן ישיר לעו"ד דבורה אברג'ל ממשרד עורך דין משה מילר, בטלפון 02-6543834

  • הצעות לרכישת הנכס יש להגיש פיזית למשרד עו"ד משה מילר
  • מועדי ביקור בנכס: יום ג'-ל' תשרי תשע"ט (9.10.18) בין השעות 14:00-17:00 , וביום ג'-ז' חשוון תשע"ט (16.10.18) בין השעות 14:00-17:00
  • מכירת הנכס כפופה לאישור כבוד בית הדין הרבני בירושלים

נכס בעיר העתיקה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
המכירה התקיימה בתאריך 31/10/2018 בבית המכירות משה מילר, עו"ד

ישוב ירושלים
כתובת רחוב מעמדות ישראל 3 (ו/או רח' מבוא חיי עולם 50)
מועד אחרון להגשת הצעות 31/10/18
גוש 32
חלקה 12/05
הערות ההצעה תוגש בכתב על גבי נוסח הצעה, אותה ניתן יהיה לקבל באמצעות הפקס של משרד הח"מ 073-7388800 ו/או באי מייל: 6543834@gmail.com וזאת בצירוף ש'ק בנקאי ע"ס 15,000 ₪ לפקודת עו"ד משה מילר בנאמנות (להלן: "הפיקדון").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא