תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בקרית מלאכי מכונס נכסים ונאמן
משרד עורכי הדין מרקוביץ ושות'
15.7.24

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בשטח של כ 107 מ"ר

ברח' שדרות בן גוריון 114/3 שכונת גן שמואל קרית מלאכי

הידועה כגוש 2407 חלקה 26 תת חלקה 3 (להלן: "הנכס ")

אשר הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין רחובות .

2. ביקור בדירה יעשה בתיאום עם משרדו של כונס הנכסים
3. הצעות רכישה יש להגיש עד יום 15/07/2024בשעה 16:00
במשרד כונס הנכסים עו"ד ליאור מרקוביץ ברח' ויצמן 10 באר שבע,
על גבי טופס הצעה ונוסח הסכם אותם ניתן לקבל במשרד הכונס.
4. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית בתוקף בשיעור 10% מסכום ההצעה
אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את זכותו ו/או יחזור בו הזוכה מהצעתו
או ימאן מלחתום על הסכם המכר מיד עם הזכייה ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הזכייה.
5. לאחר התמחרות והכרזה על הזוכה יחולט השיק הבנקאי
ולא תינתן האפשרות להחזר גם אם המציע חזר בו בהצעתו.
6. הדירה נמכרת במצבהAS IS ואחריות המציע
היא לבדוק את מצב הדירה לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.
7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם מכירה
עם הכונס מיד בתום ההתמחרות .
8. אין זה מתחייב שתתקבל הצעה כלשהי או הצעה הגבוהה ביותר
ויכול ותערך מכירה פומבית בין המציעים.
יובהר, כי דיני המכרזים לא יחולו על הצעה זו.
9. המכירה כפופה לאישור כבוד בית המשפט השלום בבאר שבע
במסגרת תיק חדל"פ 43800-01-21.

ליאור מרקוביץ, עו"ד
כונס נכסים ונאמן
טלפון להתקשרות : 086235588

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור מרקוביץ ממשרד עורכי הדין מרקוביץ ושות' בטלפון 08-6235588

דירה, קרית מלאכי, רחוב שדרות בן גוריון 114/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: 0%
המכירה התקיימה בתאריך 15.7.24 בבית המכירות משרד עורכי הדין מרקוביץ ושות'

סוג נכס דירה
ישוב קרית מלאכי
שכונה גן שמואל
כתובת רחוב שדרות בן גוריון 114/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.7.24, 16:00
גוש 2407
חלקה 26
תת חלקה 3
גודל 107 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu