דירה בחיפה מכונס נכסים
לאטי, עזרא | משרד עורכי דין
יום חמישי, 15.8.24, 12:00

- את תיק המידע ניתן לרכוש במשרד הח"מ החלמיום 01/07/2024

כנגד תשלום סך של 100 שקלים (כולל מע"מ) במזומן או בשיק,

שלא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא

- תיק המידע יכלול את המסמכים הבאים:
נוסח חוזה המכר, חו"ד שמאי בנוגע לדירה ( ללא פירוט שווי)
טופס הרשמה לסיור בדירה טופס לרכישת הדירה, נוסח ערבות בנקאית
- את טופס ההרשמה לסיור בדירה, הכולל בתיק המידע,
יש למסור במשרד הח"מ לא יואחר מיום 31/07/2024
- את טופס ההצעה לרכישת הדירה, הכולל בתיק המידע,
יש למסור במשרד הח"מ עד ליום 15/08/2024 בשעה 12:00
- לברור פרטים ניתן להתקשר לח"מ
בין השעות 08:30-18:30
- זיו לאטי, עו"ד
רחוב מעלה השחרור 7 חיפה
טל: 04-8320022
מייל: ziv@latiezralaw.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל זיו לאטי מלאטי, עזרא | משרד עורכי דין בטלפון 04-8320022

דירה, חיפה, רחוב נפתלי אימבר 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב נפתלי אימבר 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.8.24, 12:00
מסמכים:

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu