התמחרות אינטרנטית - נכס בגבעתיים מכונס נכסים
יום ראשון, 28.7.24, 14:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות בנכס הידוע

כגוש 6150 חלקה 811 תת חלקה 9 - רחוב אנצו סירני 2, גבעתיים (להלן: "הנכס")

מוזמנים בזה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס שפרטיו לעיל.

 • הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להמציא לאחד ממשרדי הכונסים בכתב עד ליום 21/07/2024 בשעה 12:00,
 • ההתמחרות תתקיים באתר ביד ספיריט ביום 28/07/2024 בשעה 14:00. הנחיות יישלחו בהמשך.
 • הצעות יש להגיש על גבי טופס הצעה אליו יצורף צילום ת"ז של המציע ובצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10% מההצעה אשר תחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.
 • הזכויות בנכס יימכרו במצבם הנוכחיAs- Is .
 • אין במידע בהזמנה זו כדי להוות מצג מצד הכונסים בכל עניין הקשור לנכס.
 • הכונסים אינם מקבלים על עצמם כל אחריות בנוגע למצבו של הנכס ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצב הנכס והזכויות בו.
 • על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים.
 • הכונסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ויהיו רשאים לא למכור כלל את הנכס, להאריך את המועדים בהצעה זו, לנהל מו"מ עם המציעים, לקיים התמחרות והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • לא ישולמו דמי תיווך.
 • המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בתמ"ש 42448-07-23.
 • יצוין כי על פי חוק הירושה לכל אחד מבעלי הזכויות זכות קדימה לרכוש את הנכס.
 • לטפסי ההצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הרשום מטה.

מועדי ביקור בנכס:

1. 10/07/2024 בשעה 19:00-20:00

2. 14/07/2024 בשעה 19:00-20:00


הרמתי-בקלניק ושות' משרד עו"ד-ומגשרים         נחום גלמן כהן ושות', חברת עורכי דין

ליאור הרמתי, עו"ד ומגשר, כונס נכסים                איתמר כהן, עו"ד- כונס נכסים

השניים 18 בראשון לציון                                   דרך מנחם בגין 7, קומה 16, רמת גן

טל': 0503301155; פקס': 03-9564247            טל' 03-6411550; פקס' 03-6094795


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ארתור קורול, מתמחה מנחום, גלמן, כהן ושות' - משרד עורכי דין בטלפון 03-6411550

זכויות בנכס, גבעתיים, רחוב אנצו סירני 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב אנצו סירני 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 21.7.24, 12:00
גוש 6150
חלקה 811
תת חלקה 9
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu