נחלה במושב מכונס נכסים
15.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 יפו 33, ירושלים
חלקה א' בשטח של כ-6 דונם, חלקה ב' בשטח של כ-20 דונם לחקלאות. בנחלה בנויים שני בתי מגורים בשטח של כ-180 מ"ר ו-4 מחסנים, בשטח כולל של כ-65 מ"ר
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוזי אוחיון מאהרון רשף ושות', משרד עורכי דין בטלפון 02-6243860

רכישת זכויות בר רשות במשק

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס משק / נחלה
ישוב מושב עוצם
מועד אחרון להגשת הצעות 15/12/2018 ב-15:00
גודל 26,000 מ"ר
הערות חלקה א': שטח של כ-6 דונם
חלקה ב': שטח של כ-20 דונם

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא