בית בחד-נס מכונס נכסים
12.9.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הבנקים 3, חיפה

סיור בנכס צפוי להתקיים ביום 28/8 לאחר תיאום מראש עם כונס הנכסים ורישום המתעניינים.


בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

ישוב חד-נס
גוש 201045
חלקה 72
גודל 1,046 מ"ר
הערות מגרש מס' 285 הרשום בלשכת רישום המקרקעין בנצרת בחלקה 72 בגוש 201045 (בעבר - חלק מחלקה 79 בגוש 201000) ובתיק מספר 22334048א אצל רשות מקרקעי ישראל בשטח רשום של כ-1,046 מ"ר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא