יחידה מסחרית באזור מוכנס נכסים
30.3.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הירקון 113 ת"א 6357301

בנכס יערכו ביקורים למעוניינים בתיאום מראש במועדים 19/03 

בדבר פרטים נוספים אודות הנכס נא להתקשר לעו"ד שי צוקרמן בטלפון: 03-5754883 ו/או לעו"ד אביחי ורדי 03-7526633.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נופר מלכיאל-למברגר, עו"ד משי צוקרמן ושות', משרד עורכי דין בטלפון +972-3-575488

רכישת זכויות ביחידה מסחרית, אזור, רחוב הפרדס 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס רכישת זכויות ביחידה מסחרית
ישוב אזור
שכונה אזור תעשייה
כתובת רחוב הפרדס 6
מועד אחרון להגשת הצעות 30/03/2019 ב 12:00
גוש 6010
חלקה 143
הערות שטחה הרשום של החלקה הינו 1,030 מ"ר; כפי שעולה מתכנית הגשה לא מאושרת לתוספת בנייה בתיק הבניין, השטח הקיים הינו כ-500 מ"ר בקומות קרקע ו-א' ומוצע לבניה שטח נוסף של כ-1,000 מ"ר עיקרי בקומות מרתף, קרקע, א' וגג וכן שטחי שירות של כ-250 מ"ר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא