בית מגורים ביסוד המעלה מכונסי נכסים
25.4.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' מוריה 46, ת.ד 6024 חיפה 31060

- טיוטת חוזה רכישה, עליו יידרש המציע לחתום, ונוסח הזמנה להציע הצעות הכולל בין היתר הנחיות

  לגבי אופן הגשת הצעות ניתן לקבל במשרד עו"ד דן שפר או במשרד עו"ד אלברט בן-פורת מרח' יגאל אלון 55 תל אביב

  טל: 03-6040409 פקס: 0732529279  דוא"ל: benporata@gmail.com , בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 9:00-16:00. 

- הצעות יש להגיש על פי ההנחיות בהזמנה להציע הצעות ולא יאוחר מיום 25/04/2019 בשעה 17:00 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן שפר, עו"ד משפר,פרימן משרד עורכי דין בטלפון 04/8380227

בית מגורים, יסוד המעלה, רחוב התאנה 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים
ישוב יסוד המעלה
כתובת רחוב התאנה 5
מועד אחרון להגשת הצעות 25/04/2019 ב 17:00
גוש 13996
חלקה חלק מחלקה 20
תת חלקה מגרש 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא