דירה בנתניה מכונסת נכסים
28.6.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' שד' ויצמן 24, בית אוצם, קומה 5, נתניה 4225112

- ניתן יהיה לבקר בנכס בתיאום עם משרדי הח"מ עו"ד רלי סבח ועו"ד אבי סלומון בטלפון 03-6959996

   או לחילופין ייקבע יום ביקור לכל המציעים גם יחד.

- את מסמכי ההזמנה לרבות טופס הזמנה וטיוטת הסכם מכר עליו יחתום המציע שהצעתו תזכה,

   ניתן לקבל באמצעות פניה בדוא"ל ל:relyslaw@gmail.com

- את ההצעה לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וע"ג טופס הזמנה בלבד בצירוף העירבון לידי כונסי הנכסים,

   עוה"ד אבי סלומון ו/או רלי סבח עד ליום 26.5.2019 בשעה 17:00.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רלי סבח עורכת דין מרלי סבח משרד עורכת הדין בטלפון 09-7666602

דירה, 5 חדרים, נתניה, רחוב פינס 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת רחוב פינס 6
מועד אחרון להגשת הצעות 26/05/2019 ב 17:00
גוש 8266
חלקה 1
חדרים 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא