דירה בחיפה
7.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הזית 1 מגדל העמק ת.ד 372

1. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרדי עו"ד שולה אלמוזנינו זגורי בכתובת רח' הזית 1, מגדל העמק, ת.ד 372.

א. הצעות לרכישת הזכויות יוגשו באמצעות הטפסים כשהם חתומים כדבעי ע"י המציע.

ב. ההצעות שתוגשנה תהינה נקובות בשקלים חדשים, ויצורף אליהן שיק בנקאי לטובת הח"מ בשיעור של 10% מהסכום המוצע. מובהר בזאת כי השיק הבנקאי יוצג לפירעון ויחלטו במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו ו/או מאיזה מבין תנאיה ולרבות חתימה על חוזה מכר בנוסח המצ"ב שימציא הח"מ.

ג. הצעה שאליה לא צורף שיק בנקאי כנ"ל, תיפסל.

ד. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 07.07.2019 שעה 15:00.

ה. ביקור בנכס ייערך ביום 30.06.2019 ויתחיל מ 17:00 - 18:00.לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שולה אלמוזנינו זגורי מאלמוזנינו - זגורי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6443370

דירה, חיפה, רחוב הבשור 1/18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
שכונה נווה יוסף
כתובת רחוב הבשור 1/18
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 7.7.19, 15:00
גוש 11213
חלקה 27
תת חלקה 18

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא