חנות בתל אביב
15.6.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח וילסון 6, תל אביב מיקוד 6522013

- את ההצעה יש להגיש למשרדי הח"מ עד לא יאוחר מיום 15/6/19 בשעה 13:00

  או עד למועד מאוחר יותר בהתאם לשיקול דעתם של הח"מ.

- ניתן ליצור קשר גם עם שלמה גוזלן עו"ד מרח' משה לוי 11 (בניין M-1)
  א.ת.ח ראשון לציון 7570 טלפון: 03-9529447 פקס: 03-9524922

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אשר שלקוביץ,עו"ד מאשר שלקוביץ עורך דין ונוטריון בטלפון 03-6241020

חנות, תל אביב, שפע טל 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות
ישוב תל אביב
כתובת שפע טל 8
מועד אחרון להגשת הצעות 15/06/2019 ב 13:00
גוש 7106
חלקה 20

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא