מבנה תעשייה ביבנה מבא כח
1.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הארבעה 28 (קומה 5 ), תל אביב

1.    סיורים בנכס יערכו בתיאום מראש עם ליה מחלקת נכסים 054-4811429
2.    הצעות יש להגיש עד ליום 1.7.19 שעה 16:00, על גבי טופס הצעה (ניתן להורדה)
3.    המינימום להגשת הצעות יעמוד על 25 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.
4.    להצעה אין צורך לצרף ערבות בנקאית
5.    הנכס יימכר במצבו IS-AS, במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא ואחריות המציע לבדוק את מצב הנכס והזכויות בו.
6.    אין התחייבות לקבל ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא והח"מ שומר לעצמו הזכות לשנות המועד האחרון להגשת הצעות

       ו/או לנהל מו"מ עם מציעים או מי מהם מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים תחרות בין המציעים ו/או לקבל הצעת רכישה.
7.    המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.
8.    לא ישולמו דמי תיווך.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יניב אור עורך דין ונוטריון מיניב אור עורך דין ונוטריון בטלפון 054-6690404

מבנה תעשייה, יבנה, נחל שניר 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מבנה תעשייה
ישוב יבנה
שכונה אזור תעשייה צפוני
כתובת נחל שניר 7
מועד אחרון להגשת הצעות 1/07/2019 ב 16:00
גוש 5405
חלקה 15
גודל 4,200 מ"ר
הערות מגרש 3,567 דונם

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא