מתחם אירועים ומסחר באר טוביה מבא כח
1.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הארבעה 28 (קומה 5 ), תל אביב

1.    סיורים בנכס יערכו בתיאום מראש עם ליה מחלקת נכסים 054-4811429
2.    הצעות יש להגיש עד ליום 1.7.19 שעה 16:00, על גבי טופס הצעה (להורדה)
3.    אין מחיר מינימום להגשת הצעות מחיר
4.    להצעה אין צורך לצרף ערבות בנקאית
5.    הנכס יימכר במצבו IS-AS, במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא ואחריות המציע לבדוק את מצב הנכס והזכויות בו.
6.    אין התחייבות לקבל ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא והח"מ שומר לעצמו הזכות לשנות המועד האחרון להגשת הצעות

       ו/או לנהל מו"מ עם מציעים או מי מהם מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים תחרות בין המציעים ו/או לקבל הצעת רכישה.
7.    המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים
8.    לא ישולמו דמי תיווך

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יניב אור עורך דין ונוטריון מיניב אור עורך דין ונוטריון בטלפון 054-6690404

מבנה אירועים ומסחר, באר טוביה, האסיף 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מבנה אירועים ומסחר
ישוב באר טוביה
שכונה אזור תעשייה
כתובת האסיף 7
מועד אחרון להגשת הצעות 1/07/2019 ב16:00
גוש 2424
חלקה 40
גודל 4,877 מ"ר
הערות מגרש 4721 דונם

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא