בית מגורים בהצליה מכונס נכסים
1.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בן גוריון 13, מגדלי קונקורד, כניסה A, קומה 1, בני ברק

-  ניתן לבקר בנכס, בתאום מראש עם משרד הח"מ.
- הצעות בכתב לרכישת הנכס, נקובות בסכום בשקלים, יש להגיש עד ליום 01.09.2019 בשעה 16:00, במעטפה סגורה, בצירוף המחאה בנקאית בגובה 10% מההצעה, במשרדי כונסי הנכסים - עו"ד עינת גלוסר מרחוב בן גוריון 13, מגדלי קונקורד כניסה A, בני ברק, טלפון: 03-7511369; פקס: 03-6139647; מייל: adveinat@bezeqint.net או עו"ד שמעון חסקי מרחוב בלוך דוד 2, תל אביב, טלפון: 02-5233366; פקס:  03-5233766; מייל: shimicato12@gmail.com.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עינת גלוסר, עו"ד מעינת גלוסר - משרד עורכי דין בטלפון 03-7511369

בית מגורים, הרצליה, רחוב מגן דוד 89

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים
ישוב הרצליה
כתובת רחוב מגן דוד 89
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.9.19, 16:00
גוש 7927
חלקה 15

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא