חנות בכפר סבא מכונס נכסים
1.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בן גוריון 11 בני ברק (מגדל ויטה)

- הצעות בכתב לרכישה יש להגיש אך ורק על גבי טופס הזמנה, ויש למוסרן במסירה אישית בלבד במשרד כונס הנכסים

  עו"ד אסי סגל מרח' בן גוריון 11 בני ברק או במשרדו של עו"ד דניאל ויגלר מרח' ויצמן 2 תל אביב בתוך מעטפה סגורה,

  עד ליום 01.07.19 בשעה 15:00.

- את נוסח טופס ההצעה ניתן יהיה לקבל במשרד כונס הנכסים.

- את הסכם המכר עליו יידרש המציע לחתום נתן לקבל בפקס' ו/או במייל.

- ביקורים יערכו בנכס ביום 23.06.19 בשעה 17:00.

- לפרטים נא לפנות לעו"ד אסי סגל בטלפון 03-5475778 או במייל maayan1986s@gmail.com

  או לעו"ד דניאל ויגלר בטלפון 03-7444391 או במייל daniel@wigler-law.co.il.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מעיין סבג, עו"ד מסגל שמחיוב ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5475778

חנות המשמשת כמשרד, כפר סבא, אברהם קרן 36

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות המשמשת כמשרד
ישוב כפר סבא
כתובת אברהם קרן 36
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.7.19, 15:00
גוש 6439
חלקה 276
תת חלקה 5
גודל 48 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא