התמחרות אינטרנטית - דירה 12 בטבריה מהמנהל המיוחד
15.8.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך אבא הלל 14, רמת גן

---- ביום רביעי (7.8) בין השעות 11:00-09:00, ניתן יהיה להגיע לראות את הדירות -----


-ביחס לכל דירה אשר הוגשה לגביה הצעה, יצרף המציע המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית, לא

צמודה, לפקודת המנהל המיוחד - עו"ד עדו עינת, בסך 75000 ש"ח אשר תעמוד בתוקף

עד ליום 30/10/2019 ,בנוסח המצ"ב לחוברת זו. למען הסר ספק יובהר כי מציע שיגיש הצעות ביחס 

לשתי דירות, יידרש להגיש שתי ערבויות נפרדות, בשיעור 75000 ₪ לכל הצעה. 

- את ההצעות בצירוף הסכם מכר חתום יש למסור במשרדי הח"מ לא יאוחר מיום 14/08/2019 ב 17:00

- מצ"ב חוברת הזמנה להציע הצעות עם כל הטפסים להורדה: טופס הצעה, הסכם מכר לשתי הדירות, שמאות,

  נוסח ערבות בנקאית ,תשריט הדירות ונספחים להסכם המכר.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עדו עינת - עו"ד מכהן וילצ'יק ושות' | עורכי דין בטלפון 03-6119002

דירה 12, 4 חדרים, טבריה, רחוב ברנר 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה 12
ישוב טבריה
כתובת רחוב ברנר 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 14.8.19, 17:00
גוש 15036
חלקה 92
חדרים 4
גודל 108.5 מ"ר
קומה 6
הערות דירה 12 - פונה לדרום - מזרח - מערב

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא