התמחרות אינטרנטית - נכס מקרקעין בפתח תקווה מכונס נכסים
24.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ראול וולנברג 18, תל אביב

- תאריך אחרון להציע הצעות 23/07/2019 בשעה 19:00 במשרדי הח"מ.

- טופס ההצעה ניתן להורדה וחוו"ד שמאי, הסכם מכר ונספחיו.

- מחיר מינימום להצעה הוא 3,000,000 מיליון ש"ח.

- כתנאי להשתתפות במכרז יש להפקיד במשרדי עו"ד עמית, פולק מטלון ושות' , שיק בנקאי או ערבות בנקאית בסך של 300,000 ₪ .

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ציפי קולפ פרידר מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689000

נכס מקרקעין עם זכויות בניה למסר ולמגורים, פתח תקווה, רחוב הברון 11 פינת רחוב גוטמן

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס נכס מקרקעין עם זכויות בניה למסר ולמגורים
ישוב פתח תקווה
כתובת רחוב הברון 11 פינת רחוב גוטמן
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 23.7.19, 19:00
גוש 6375
חלקה 48
גודל 431 מ"ר
הערות במקום הנכס קיים מבנה מסחרי חד קומתי המחולק ל4 יחידות המשמשות כבתי עסק פעילים.
שטח רשום 814 מ"ר שטח נטו 431 מ"ר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא