התמחרות אינטרנטית -נכס בתל אביב מכונס נכסים
6.4.21
ישראל

1. מועדי הביקור בנכס הינם כדלהלן:

א. ביום ד', 17.3.21, בין השעות 16:00-17:00.

ב. ביום ב, 22.3.21, בין השעות 16:00-17:00.

2. המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 1,500,000 ₪.

תנאי להשתתפות בהתמחרות הינו הפקדת שיק בנקאי בגובה 10% מההצעה במשרד כונס הנכסים.

3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו :25/03/21

4. התמחרות אינטרנטית תתקיים בתאריך 06/04/2021 בשעה 13:30


*מצורף הסכם המכר אשר הקונה יתבקש לחתום עליו.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ורד כהן ממשרד עורכי דין - אבי נימצוביץ בטלפון 03-5761327

נכס אשר בתחומו בנוי מבנה דו קומתי, תל אביב, שעריי תשובה 19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס אשר בתחומו בנוי מבנה דו קומתי
ישוב תל אביב
כתובת שעריי תשובה 19
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.3.21
גוש 7061
חלקה 52
גודל 106 מ"ר
הערות שטח רשום של 106 מ"ר אשר בתחומו בנוי מבנה דו קומתי

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא