התמחרות אינטרנטית - בית מגורים ברעננה מכונס נכסים
יום שלישי, 24.9.19, 13:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם 19 בני ברק 5140006

-הצעות בכתב יש לשלוח למשרד הח"מ עד ליום 24/09/19

בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ בסך השווה ל- 10% מגובה ההצעה,

ובצרוף חוזה מכר אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ, כשהוא חתום ע"י המציע. (ניתן להורדה)

לפרטים נוספים על הנכס ניתן ללחוץ כאן .קוטג', רעננה, רבי עקיבא 44

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס קוטג'
ישוב רעננה
שכונה קרית "דוד רמז"
כתובת רבי עקיבא 44
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 24.9.19
גוש 6581
חלקה 577
תת חלקה 2
גודל 162.64 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא