התמחרות אינטרנטית - רכישת זכויות במקרקעין לבניית דירות מגורים ברמת גן מכונס נכסים
10.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב: אחוזת בית 3, ת"א 6514302

- הזכויות הנמכרות הן זכויות בעלות במקרקעין כאשר עפ"י התב"ע החלה, ניתן לבנות 678 מ"ר - עיקרי + 80 מ"ר בגג

 (9 יחידות דיור ) + 72 מ"ר מחסנים , דהיינו 830 מ"ר בנוסף לממדים.

 על המציע תהיה האחריות לבדוק את זכויות הבנייה

- התמחרות אינטרנטית נקבעה לתאריך 10/11 בשעה 12:00

- ניתן לסייר באופן עצמאי במקרקעין שהם מבנה חד קומתי פרוץ המיועד להריסה.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמי סביר, עו"ד, נוטריון ומגשר ממשרד עורכי דין עמי סביר ושות' בטלפון 03-5173210

זכויות במקרקעין לבניית דירות מגורים, רמת גן, ירדן 69

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות במקרקעין לבניית דירות מגורים
ישוב רמת גן
כתובת ירדן 69
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.9.19, 17:00
גוש 6181
חלקה 49

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא