התמחרות אינטרנטית- בית מגורים צמוד קרקע מכונס נכסים
יום חמישי, 21.11.19, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בניין הסיטי, רחוב נתנזון 1 ת.ד. 303, חיפה, 3303473

- את תנאי ההצעה וכן את נוסח ההסכם שיחתם עם המציע שהצעתו לרכוש את הנכס תתקבל,

  ניתן לקבל במשרד עוה"ד י. סלומון, ליפשיץ ושות', נתנזון 1, חיפה, אצל מר משה בריסק בטלפון 04-8140540. 

- ההצעה יש להגיש במסירה אישית למשרד עוה"ד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות' מרח' נתנזון 1, חיפה

  עד ליום 21/11/19 בשעה 14:00. ניתן להגיש הצעה לרכישת כל נכס בנפרד או לרכישת הנכסים יחד.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה בריסק ממשרד סלומון, ליפשיץ ושות' | משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 04-8140500

בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי, מנחמיה, רחוב משעול כנרית 57

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי
ישוב מנחמיה
כתובת רחוב משעול כנרית 57
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.11.19, 14:00
גוש 15497
חלקה 54
גודל 117 מ"ר
הערות בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי בשטח של כ 117 מ"ר ברח' משעול כנרית 57 במנחמיה, בנוי על מגרש בשטח של כ- 618 מ"ר רשום כגוש 15497 חלקה 54 (להלן: "נכס א'").
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
auction_doc_ערבות בנקאית
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא