תאריך אחרון להציע הצעות - יחידה הכלולה בבית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי במנחמיה מכונס נכסים
21.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בניין הסיטי, רחוב נתנזון 1 ת.ד. 303, חיפה, 3303473
- את תנאי ההצעה וכן את נוסח ההסכם שיחתם עם המציע שהצעתו לרכוש את הנכס תתקבל,
  ניתן לקבל במשרד עוה"ד י. סלומון, ליפשיץ ושות', נתנזון 1, חיפה, אצל מר משה בריסק בטלפון 04-8140540.  
- ההצעה יש להגיש במסירה אישית למשרד עוה"ד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות' מרח' נתנזון 1, חיפה 
  עד ליום 21/11/19 בשעה 14:00. ניתן להגיש הצעה לרכישת כל נכס בנפרד או לרכישת הנכסים יחד. 
 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה בריסק ממשרד סלומון, ליפשיץ ושות' | משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 04-8140500

יחידה הכלולה בבית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי (יחידה דרומית) בשטח , מנחמיה, רחוב הדקל 21/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס יחידה הכלולה בבית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי (יחידה דרומית) בשטח
ישוב מנחמיה
כתובת רחוב הדקל 21/2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.11.19, 14:00
גוש 15479
חלקה 23
תת חלקה 2
גודל 101 מ"ר
הערות יחידה הכלולה בבית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי (יחידה דרומית) בשטח רשום של כ 101 מ"ר, ברח' הדקל 21/2במנחמיה, הבנויה על מגרש בשטח של כ- 655 מ"ר רשום, במקרקעין הידועים כגוש 15479 חלקה 23 תת חלקה 2 (להלן: "נכס ב'").(נכס א' ונכס ב' יקראו יחד להלן: "הנכסים" או "הנכס").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא