תאריך אחרון להציע הצעות - בית מגורים דו משפחתי בתל אביב מעזבון
15.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב דרך ההגנה 37, תל אביב

- חוברת המכירה לרבות טופס ההצעה ונוסח הסכם המכר שעליו יידרש המציע לחתום ניתנים להורדה.

- מינימום להצעות בנכס במאור הגולה 121 1,300,000 ש"ח

- את ההצעות יש להגיש במשרדי הח"מ ברחוב דרך ההגנה 37 , תל אביב בימים א-ה בין השעות 10:00-14:30 

  עד ליום 15/11/19 שעה 12:00

- את הנכסים ניתן לראות בתיאום טלפוני מראש עם משרד הח"מ.

- ניתן לרכוש את הנכסים בבת אחת או כל אחד בנפרד. (מאור הגולה 21+19 תל אביב + החנות בהרצל בת ים)לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אהרון כהן, עו"ד מלזר | כהן | מלכא ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 076-5442040

בית מגורים דו משפחתי , תל אביב, רחוב מאור הגולה 21

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים דו משפחתי
ישוב תל אביב
כתובת רחוב מאור הגולה 21
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 15.11.19, 12:00
גוש 6971
חלקה חלק מחלקה 4
גודל 50 מ"ר
הערות חלק ממגרש 2049, מגרש בשטח 127 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא