תאריך אחרון להציע הצעות - חנות בבת ים מעזבון
15.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב דרך ההגנה 37, תל אביב
- חוברת המכירה לרבות טופס ההצעה ונוסח הסכם המכר שעליו יידרש המציע לחתום ניתנים להורדה.
- מינימום להצעות  650,000 ש"ח 
- את ההצעות יש להגיש במשרדי הח"מ ברחוב דרך ההגנה 37 , תל אביב בימים א-ה בין השעות 10:00-14:30
  עד ליום 15/11/19 שעה 12:00
- את הנכסים ניתן לראות בתיאום טלפוני מראש עם משרד הח"מ.
- ניתן לרכוש את הנכסים בבת אחת או כל אחד בנפרד. (מאור הגולה 21+19 תל אביב + החנות בהרצל בת ים)

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אהרון כהן, עו"ד מלזר | כהן | מלכא ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 076-5442040

חנות, בת ים, רחוב הרצל 41

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות
ישוב בת ים
כתובת רחוב הרצל 41
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 15.11.19, 12:00
גוש 7144
חלקה 89
תת חלקה 5
גודל 28.94 מ"ר
הערות שטח רשום: 28.94 + 29/818 חלקים ברכוש המשותף.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא